Pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku by mali grafické podklady spĺňať nasledovné požiadavky: