Odznak alebo button je veľmi populárny reklamný predmet, na ktorý je možné umiestniť Vašu grafiku či logo. Odznaky buttony sa veľmi často využívajú ako propagačný alebo upomienkový predmet najmä pre svoju nízku cenu. 

Odznaky sa vo veľkom využívajú najmä na: