Hlavičkový papier je jedna z najbežnejších firemných tlačovín. Kvalitne vytlačený hlavičkový papier upozorňuje na vysoké štandardy vnútrofiremnej štruktúry. 

Ako doplnok ponúkame ražbu loga firmy.

Obálka s potlačou zvyšuje dojem príjemcu o vyšších štandardoch firmy, s ktorou komunikuje. 

Najčastejšie využívané formáty obálok sú C4, C5, C6, DL, ako aj obálk s okienkom