Svojím klientom ponúkame tlač certifikátov, osvedčení alebo diplomov pre rôzne školiace centrá alebo programy. 

Nie je pre nás problém vyhotoviť diplom na akúkoľvek príležitosť, či už športovú, spoločenskú alebo kultúrnu. 

Možnosti doplnkov: 

Možnosť tlače od jedného kusu.