Pre propagáciu rôznych spoločenských, či kultúrnych podujatí ako aj reklamných kampaní sú veľmi vhodné práve plagáty. K najviac využívaným plagátom patria plagáty ktoré sa umiestňujú v predajniach, v MHD, na zastávkach, v centrách miest, na peších zónach, v športových areáloch a na rôznych iných vývesných plochách. 

Kvalitné grafické spracovanie a tlač zabezpečí, že ľahko upúta klientovu pozornosť. 

Formáty: 

Minimálny odber: už od 1 ks