Preukaz s ochrannými prvkami je súčasťou každej vnútrofiremnej organizačnej štruktúry alebo každej väčšej akcie či podujatia, ktorého sa môžu zúčastniť len vybrané osoby. 

Najčastejšími formátmi sú formáty A5 a A6, ako aj špecifické formáty na základe želania klienta. 

Klientom ponúkame grafické spracovanie preukazov, označovanie preukazov ochrannými prvkami proti zneužitiu, lamináciu pre dlhodobejšie používanie. Umiestnenie fotiek, špecifických číselných radov alebo QR kódov je samozrejmosťou.