Súčasťou prezentácie každej firmy je vizitka obsahujúca základné firemné údaje. Vizitka slúži k rýchlemu a komplexnému predaniu informácií o Vás alebo Vašej firme. 

Veľmi dôležité je kvalitné grafické spracovanie, ktoré Vám zabezpečí že Vaša vizitka vynikne a podá informácie, ktoré sú pre Vášho budúceho klienta či partnera dôležité.   

Vieme pre Vás zabezpečiť vysokokvalitnú tlač ako aj rôzne povrchové úpravy.