Polep reklamných tabúľ má široké uplatnenie najmä v oblasti reklamy, pričom sa využívajú ako: 

Najvyužívanejšími materiálmi sú: 

Oba materiály sú vhodné tak na interiérové ako aj exteriérové použitie. Sú odolné voči slnečnému žiareniu a poveternostným podmienkam a preto majú dlhodobé uplatnenie.