Technológiou odstredivého liatia je možné vyrobiť okrem pamätných mincí, medailí či odznakov takisto rôzne reklamné predmety ako napríklad: