Podporili sme

Naša spoločnosť  Digipress každoročne podporuje množstvo zaujímavích projektov a aktivít najmä v okolí mesta Banská Bystrica v spolupráci s rôznymi neziskovými organizáciami ako aj v spolupráci s firmami, podnikateľmi a inými osobnosťami nášho mesta. Sme radi, že aj takouto formou môžeme pomáhať a tým prispievať k realizácii rôznych ušľachtiých projektov. 

Podporu projektov zameraných najmä na detské, kultúrne či športové aktivity považujeme za súčasť našej činnosti. Máme veľkú radosť v prípade projektov, ktoré nás svojím zameraním dokázali presvedčiť  a v ktorých ide o dobrú vec.

Medzi projekty, ktoré sme podporili patria:

Naučme deti športovať - projekt na podporu deti trpiacich detskou mozgovou obrnou

HC´05 BB – aktivity spojené s podporov charitatívnych podujatí a mládeže hokejového klubu HC´05 BB

MLD SIAF – podpora najväčšieho kultúrnospoločenského podujatia  na Slovensku - Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest