Upozorňujeme, že všetky prijaté objednávky sú záväzné. V prípade nevyzdvihnutia alebo neprevzatia zásielky budú náklady za výrobu a doručenie vymáhané v plnej výške.


Spôsob dopravy

  1. Zaslanie kuriérskou službou podľa platného cenníka a na základe dohody medzi objednávateľom a spoločnosťou DIGIPRESS s.r.o. 
  2. Vyzdvihnutie na pobočke Digipress, s.r.o. Jesenského 6, 974 01 Banská Bystrica
  3. Dovoz k objednávateľovi  alebo na miesto vopred určené na základe dohody medzi objednávateľom a spoločnosťou DIGIPRESS s.r.o. 


Spôsob dopravy

  1. Kurierska služba DPD – 4,9 €
  2. Vyzdvihnutie na pobočke – 0 €

Spôsob platby

  1. Platba na účet - 0 €
  2. Platba na dobierku - 1,9 €