Bigovanie
Tlačoviny z hrubšieho papiera, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

Bitmapa
Označovaná tiež ako bitmapový alebo rastrový obrázok. Najčastejšie je to fotografia. Ide o obrázok zložený z jednotlivých farebných bodov (pixelov). Veľkosť je daná počtom obrazových bodov a nedá sa zväčšiť bez straty kvality. Programy pre spracovanie: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint. Formáty súborov: tiff, psd, jpeg...

Crop/Cropovanie
Výrez, výsek Odstránenie nepotrebných plôch na obrázku, čo umožňuje vidieť len potrebnú časť obrázka. Obrázky možno vysekávat v programe Photoshop.

DPI
"Dots Per Inch - počet bodov na palec - je údaj určujúci, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec (anglicky inch) je 2,54 cm. 

EPS (Encapsulated PostScript)
sú väčšinou vektorové grafické súbory, ale môžu obsahovať aj bitmapové obrázky. Zvyčajne sú vytvorené v ilustračnom programe. Výsledný vektorový súbor možno použiť na výstup v ľubovoľnom rozlíšení a veľkosti

Chrbát
Šírka knižného bloku v mieste spojenia dvoch jednotlivých plôch, môže byť rovný alebo zaoblený.

Kašírovanie
Plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, na seba strojom alebo ručne (aj kartóny a lepenky).

Knižná väzba
Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo s obálkou. Poznáme mäkké väzby (V1, V2, V3, V4), polotuhé väzby (V5, V6) a tvrdé väzby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Lamino
Tenká fólia nanášaná lepidlom na papier za tepla alebo za studena, povrchová úprava tlačoviny (môže byť štruktúrovaná, lesklá alebo matná).

Orezávanie
Rezanie hárkov papiera na želanú veľkosť pred tlačou alebo počas tlače; jedna z dokončovacích operádi.

Orezové značky
Tlačené orezové značky určujú orezovú veľkosť papiera (miesto, kde sa papier orezáva)

RIP (Raste Image Processor)
Program, ktorý spracováva vstupné dáta do presnej podoby podľa parametrov výstupného zariadenia (vytvára presný tlačový raster). Umožňuje (okrem iného) rozšírené nastavenia parametrov výstupu a kalibráciu výstupného zariadenia.

Špirálovanie
Spájanie jednotlivých listov do kompletného bloku špirálou, zhotovenou z drôtu alebo iného materiálu

UV lak
Hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo matný).