Citylight je v dnešnej dobe veľmi obľúbeným marketingovým nástrojom, využívaným v podobe tak exteriérových ako aj interiérových reklamných plôch, zväčša s využitím podsvietenia. 

Objavujú sa najmä na peších zónach, zastávkach, či v blízkosti nákupných centier.  Efektívne umiestenená reklama s vhodne zvolenou grafikou.

Formát: 

118,5 x 175 mm