Produkčná ofsetová tlač je jedna z najrozšírenejších technológií tlače, pričom je vhodná pri stredne veľkých a veľkých zákazkách. Ide o prenos obrazu z hliníkovej CTP platne cez gumový valec na papier. 

Ofsetová tlač sa najčastejšie využíva pri tlači kníh, novín, katalógov, letákov, žrebov, brožúr, manuálov, časopisov, buletínov, plagátov, kalendárov, výročných správ, pozvánok, hlavičkových papierov, zakladačov, štítkov a rôznych etikiet vo väčších množstvách.

Výhodami ofsetovej tlače sú využiteľnosť akéhokoľvek papiera s rôznou gramážou a povrchovou úpravou, ako aj výnimočná kvalita farieb a samozrejme nízke ceny.

So stúpajúcim nákladom tlače klesá cena
za kus, nakoľko väčšina nákladov pri tejto tlači súvisí s prípravou.

 


Kontaktujte nás