Foldre, zakladače alebo papierové dosky sú vhodné najmä pre stredné a veľké podniky na úschovu firemných dokumentov a zmlúv, ale aj pre inštitúcie a menšie firmy na pri odovzdávaní rôznych dokumentov, diplomov či ocenení. Dajú sa použiť aj ako reklamný predmet na rôznych akciách, prezentáciách či výstavách. Spĺňajú úlohu pútavého informačného prostriedku a zároveň elegantného média, do ktorého je možné vloženie vizitky, rôznych prospektov či cenníkov. 

Pri takýchto typoch obalov ponúkame našim klientom tlač širokej škály tvarov, rozmerov a výsekov. Samozrejmosťou je lesklá alebo matná laminácia pre dlhodobejšiu stálosť takéhoto obalu.