Leták je základným komunikačným prostriedkom medzi producentom, poskytovateľom služieb a zákazníkom, pretože jeho hlavnou úlohou je spropagovať rôzne akcie, produkty či služby zákazníkovi a vyvolať uňho záujem o daný produkt. 

Leták je nevyhnutnou súčasťou každej dobrej reklamnej kampane.

Našim klientom ponúkame tlač jednoduchých letákov ako aj rôznych typov skladačiek v rôznych formátoch.  

Brožúra je neperiodickou tlačovinou so širokým spektrom využitia.

Brožúry môžu propagovať

Zvyknú byť stručné po jazykovej stránke a využívajú najmä pútavý dizajn, ktorý zabezpečíme kvalitným grafickým spracovaním a tlačou.